bestyrelsen

Mats Persson VD och grundare

Sverker Göranson Styrelseordförande Tidigare ÖB

Jenny Reiman Ehle Kommunikationschef Vellinge Kommun

Philip Åkerblom Tidigare Partner och Auktoriserad revisor, PwC