Citybreak

Citybreak är ett övergripande system som innehåller både ett centralt reservationssystem, produkthanteringssystem, ekonomisystem samt möjligheten att integrera externa plattformar (som transport- och/eller övernattningssystem) eller verktyg för affärsanalys.

Citybreak passar alla våra destinationskunder, oavsett om ni har nationell täckning eller om ni är en mindre region.