Styrelsen

Sverker Göranson, Styrelseordförande Tidigare ÖB

Mats Persson
VD och grundare

Jenny Reiman Ehle Kommunikationschef Vellinge Kommun

Philip Åkerblom Tidigare Partner och Auktoriserad revisor, PwC