Teknisk arrangör

Turistbranschen har sina utmaningar – med en tidsbegränsad säsong och med krav på resegaranti, försäkringar och bankkrediter. Detta är svårt även för stora turistaktörer, och innebär mycket administration och ibland en svårighet att få en god blick över prissättningen.
Nordic Travel hanterar allt detta åt er. Vi tar inga månatliga eller årliga avgifter utan tar bara betalt när kunderna köper er produkt.
Vi kan erbjuda viktiga tjänster för er onlinebokning, på ett överskådligt sätt och till ett fördelaktigt pris jämfört med andra aktörer på marknaden.

  • Vi har 3D Secure-ansluten kreditkortshantering och inlösenavtal
  • Vi ställer lagstadgad garanti till Kammarkollegiet i Sverige
  • Vi har utvidgad ansvarsförsäkring för researrangörer och resebyråer
  • Vi erbjuder telefonsupport för er slutkund
  • Vi är medlem i Svenska Resebyråföreningen