Få flera besökare

Bli bokningsbar på flera kanaler

Som bekant från marknaden med boendeanläggningar, där de kan sälja sitt utbud på externa kanaler som booking.com och Hotels, fungerar det nu på samma sätt för aktivitetsaktörer. Tanken är densamma som i övernattningsbranschen: Kan man inte själv sälja allt sitt eget utbud av upplevelser och aktiviteter kan det löna sig att sälja det på andra ställen än på sin egen hemsida.

Läs mer

En ledig plats på en sightseeing eller en tillgänglig biljett i en nöjespark, är platser och biljetter som man aldrig kan sälja igen när dagen har passerat. Därför är det viktigt att sälja alla platser – eller i alla fall så många platser som möjligt.

När det kravet är uppfyllt kan man arbeta mot målet att minska andelen bokningar från externa kanaler. Bland annat genom att ha en bra onlinebokning på sin egen hemsida. Läs mer om möjligheterna till det här.

Nordic Travel har ett nätverk av säljställen runt om i Skandinavien, som är skapat för upplevelse- och aktivitetsaktörer ska kunna sälja mer av sina produkter. Nordic Travel samarbetar med rederier, destinationsbolag och evenemang, som alla letar efter det lilla extra som de kan erbjuda sina kunder.
Rederiet vill kunna erbjuda biluthyrning till sina seglande gäster, destinationsbolaget vill kunna erbjuda entrébiljetter till den stora attraktionen på destinationen och ett evenemang vill kunna erbjuda uthyrningscyklar till de deltagande.

På detta sätt får upplevelse- och aktivitetsaktörerna möjlighet att sälja sina produkter på externa kanaler. Det ger en kostnadsfri exponering på kanaler med relevanta besökare från turistrelaterade gäster. När det väl bokas, är det till en låg provision.
Utöver att ha en låg provision, är det ofta så att den provision man betalar till ett lokalt rederi, destinationsbolag eller evenemang oftare återinvesteras i marknadsföring av just den ort man befinner sig i, som då kan attrahera ännu fler besökare.

Läs mindre

  • Sälj ens produkter på flera säljställen åt gången.
  • Gratis marknadsföring.
  • Låga provisioner vid bokningar.

case

Kommer snart

Kommer snart..

Hur det fungerar

Nordic Travel kan hjälpa aktörerna att distribuera sitt innehåll på två sätt. Har man en existerande onlinebokning, kan den eventuellt kopplas upp till de externa kanalerna, så att köp, priser och tillgänglighet automatiskt regleras, när det görs ett köp på diverse kanaler. Har man inte själv en onlinebokning redan, kan man läsa mer om den Nordic Travel erbjuder. Läs mer här.

Läs mer

Med en direkt förbindelse mellan onlinebokning och externa kanaler, blir ens bokningssystem automatiskt uppdaterat när det sker en bokning på de externa kanalerna. På samma sätt överförs även pengarna vid bokning på externa kanaler automatiskt.

Har man inte en kompatibel onlinebokning, finns det möjlighet att arbeta med de externa kanalerna genom ett allotment-upplägg. Vid detta arbetssätt saluförs ett bestämt antal biljetter/platser varje dag. Vid bokning får aktören besked direkt.
Till skillnad från vid den automatiska hanteringen skall aktören vid dessa tillfällen själv uppdatera sitt eget bokningssystem, för att säkerställa att den biljett som precis har blivit såld på en extern kanal inte kan köpas på egen hemsida.
Som aktör får man logga in på de kanaler man vill ha sin försäljning på, varför hantering av tillgängligheten kan ske när man själv önskar det.
Alternativt sitter Nordic Travel alltid redo att hjälpa till med att reglera tillgänglighet och pris, antingen via telefon eller mail.


Läs mindre

Våra samarbetspartners