Bokningsvillkor
Kiviks Musteri AB

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, förmedlar Kiviks Musteri ABs produkter och administrerar bokningar och betalningar för Kiviks Musteri ABs räkning. NT AB har således inget ansvar för Kiviks Musteri AB. Dessa villkor gäller mellan NT AB och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där NT AB är förmedlare om inget annat angetts.

1. BOKNING/BESÖK
Vi tar emot bokningar via webb och på plats. Efter bokning online mottar du en bokningsbekräftelse via e-post. Vid besök/incheckning ska e-post-bekräftelsen uppvisas som utskrift eller i mobil.

2. PRISER
Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

3. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren/förmedlaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.

4. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

5. ÄNDRING/AVBOKNING
Vid ändring och avbokning av köpta biljetter till arrangemanget gäller följande regler:
Ombokning eller avbokning senare än 10 dagar före arrangemanget debiteras 25% av priset.
Avbokning senare än 2 vardagar före arrangemanget debiteras 100% av priset.

6. ÄNDRINGSKOSTNADER
Vill du ändra/avboka din bokning kontakta kundservice. Vid ändrig via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.
Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning, det är beställarens ansvar att kontrollera att bekräftelse och biljetter motsvarar det man beställt.

Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta kundservice:
E-post: bokning@nordictravel.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 07

7. REKLAMATION
Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel:
E-post bokning@nordictravel.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 07

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produktleverantören på plats. Lämnar Ni arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

8. INTEGRITETSPOLICY
Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av biljetter och säsongskort, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://nordictravel.se/integritetspolicy/

9. ALLEMANSRÄTTEN
Är unik i sitt slag och ger var person rätten att röra sig fritt i naturen. Allemansrätten innebär inte bara rättigheter, utan också en hel del skyldigheter. Du ska alltid uppträda med respekt, hänsyn och ansvarskänsla. Tänk på att inte störa och inte förstöra.