Bokningsvillkor
Bullerö Gästhem

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, förmedlar Bullerö Gästhems boende och administrerar bokningar och betalningar för Bullerö Gästhems räkning. NT AB har således inget ansvar för Bullerö Gästhem. Dessa villkor gäller mellan NT AB och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där NT AB är förmedlare om inget annat angetts. Bokning sker normalt sett via onlinebokningen senast ett dygn innan planerad ankomst.

Gällande avbokningsvillkor för Bullerö Gästhems rum och torp, vänligen kontrollera din bokning så att den stämmer överens med dina önskemål. Ev felaktigheter måste påtalas omgående. 

Gästhemmets in- och utcheckning är kl 12.00.
Torpens incheckning är kl 15, utcheckning kl 13.

Hör av dig till Bullerö Gästhem, Telefon: 010-223 17 17 (ej SMS) eller Epost: bullero.stockholm@lansstyrelsen.se om du har andra önskemål, så försöker vi lösa det (lite beroende på övriga bokningar).

1. PRISER
Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat boendet helt, delvis eller inte alls.

3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

4. AVBESTÄLLNING/ÄNDRING
Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna, som står i e-postbekräftelsen. Vänligen observera att du kan komma att debiteras för avbokning i enlighet med Bullerö Gästhems avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst!

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter:

Avbokning eller ändring skall ske senast kl.17:00 dagen före ankomst.

Du kan ändra eller avboka din bokning kostnadsfritt (när bokningsreglerna tillåter detta) via ”Min sida”. Logga in med uppgifter som står i din bekräftelse.

Avbokning via Nordic Travels callcenter kan göras mot en avbokningskostnad på 100 SEK och måste ske inom våra ordinarie öppettider. Observera att din avbeställning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse från Nordic Travel. Om du får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid kan du kontakta Bullerö Gästhem direkt för eventuell möjlighet till avbokning, du måste då meddela detta till Nordic Travel nästföljande vardag. Återbetalning sker ej vid s.k. ”no-show”.

Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta kundservice:
E-post: bokning@nordictravel.se
Telefon: +46 – (0)411-55 87 09

5. REKLAMATION
Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för boendet eller dennes ombud så snart som möjligt. Får du inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel. Reklamationsrätten är förlorad, om du inte meddelar Bullerö Gästhems platsansvarige på plats. Lämnar du boendet utan att platsansvarige haft rimlig tid att lösa problemet mister du din rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

6. PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Länsstyrelsen i Stockholms län är personuppgiftsansvarig. Länsstyrelsen behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. De kategorier av personuppgifter som normalt behandlas är namn, födelseår och kontaktuppgifter i form av telefonnummer och e-postadress samt uppgifter för betalning. Ändamålet med behandlingen av dina personuppgifter är att hantera din bokning och betalning vid uthyrning av boende inom Bullerö naturreservat. Rättslig grund för behandlingen är allmänt intresse.