case

O-Ringen 2017

Världens största orienteringsevent har 35 000 besökare och hetter O-Ringen.
Nordic Travel och O-Ringen gav dom en plats att sova.

En oupptäckt möjlighet

Nordic Travel utvecklade O-Ringens befintliga onlinebokning.

  • Med start våren 2017 kunde O-Ringen erbjuda både privata och kommersiella boenden på sin site.
  • Information och bokning gick smidigare och kunde utföras direkt på samma portal.
  • Med den nya bokningsportalen ökade automatiskt omsättningen. O-Ringens besökare kunde boka fler tänster och kringarrangemang. Dessutom spred sig intresset bland lokala aktörer. När några anslöt till den övergripande bokningsportalen, blev fler lockade att vara med. Även de största hotellen såg fördelar med att gå med när
    många nya privata boenden kom med och konkurrerade om att erbjuda besökarna övernattning.

Sedan 2017 sköter Nordic Travel all administration åt O-Ringen: allt från inlösensavtal, betalning till leverantörer (hotell med flera) och sköter all service/kundtjänstsamtal kring övernattningar.

"

Att omsättningen ökar är en positiv sidoeffekt. Men vårt största intresse är att göra det attraktivt att komma och delta i vår tävling.Vår nya portal möjliggör fler deltagare – speciellt för våra utländska besökare som kunde ha svårt att hitta boende i samband med tävlingen innan.En del privata boende villl bara hyra ut till O-Ringens deltagare. Detta har blivit mycket enklare med vår nya portal, både för besökarna och för den privata uthyraren.Vi har nu fått en samlad bild, en komplett portal med ett tydligare utbud.

Henrik Boström, VD O-Ringen