GDPR

General Data Protection Regulation

Hvilke personoplysninger, som indsamles
Nordic Travel ApS (”NT”) behandler de personoplysninger, som du afgiver til os. De personoplysninger, som vil blive behandlet, omfatter, men er ikke begrænset til, navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer.
Vi vil også behandle oplysninger, som registreres i forbindelse med bestillingen, fx alder, ønsker om specialkost.
Personoplysningerne afgiver du selv i forbindelse med bestilling af arrangementer, oprettelse af konti eller andre tjenester på webben eller pr. telefon.
Bemærk venligst, at det er frivilligt at afgive dine personoplysninger, men i mange tilfælde kan vi ikke tilbyde dig den tjeneste og/eller det produkt, du har bestilt, hvis du ikke afgiver dine personoplysninger.

Formålet med behandlingen af personoplysninger
Dine personoplysninger vil blive behandlet, for at vi skal kunne opfylde vores forpligtelser over for dig.
Opfyldelsen kan fx bestå i at levere det arrangement eller de tillægstjenester, som du har bestilt, eller at sælge de tjenester og/eller produkter, som tilbydes eller anmodes af dig som indehaver af en personlig konto.
Behandlingen af dine personoplysninger kan også ske, for at vi kan opfylde forpligtelser i henhold til regnskabsloven og forordninger fx vedrørende sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kontakter mellem dig og NT, fx oplysninger om spørgsmål og klager.

Udover det ovennævnte formål kan dine personoplysninger blive anvendt til markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistik, for at vi kan give dig et bedre rejsetilbud og en bedre service.
Hvis du ikke skriftligt har modsat dig reklameforsendelser, kan vi også anvende dine personoplysninger til at foreslå forskellige tilbud om tjenester og/eller produkter.
Du kan når som helst framelde dig modtagelsen af sådanne tilbud ved hver markedsføringsmeddelelse.

Opbevaring af personoplysninger
Vi opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovennævnte formål. Ved bestillingen af dit arrangement vil dine personoplysninger blive opbevaret hos NT i tre år. Ved reklamationer kan visse oplysningerne blive gemt i syv år i overensstemmelse med kravene i den svenske bogføringslov (1998:1078) og NT’s ansvarsforsikringer.

Ved benyttelse af afbestillingsforsikringen håndterer vi dine oplysninger ved indsendelse af dokumenter pr. post. Når sagen er afsluttet, vil oplysningerne blive gemt i syv år i overensstemmelse med kravene i den svenske bogføringslov (1998:1078) og NT’s ansvarsforsikringer. Kun en autoriseret person har adgang til disse oplysninger, når en sådan sag er sagsbehandlet og afsluttet.

Hvem der må behandle personoplysningerne
Dine personoplysninger bliver behandlet af NT.
Dine personoplysninger bliver behandlet af NT-koncernens samarbejdspartnere inden for turistbranchen, fx hoteller, lokale samarbejdspartnere, samt af NT-koncernens benyttede leverandører af administrative tjenester samt systemtjenester.

Dataansvarlig
Nordic Travel ApS CVR-nummer 28861095, +45 69 91 16 51, Tornegade 4, 1. sal 3700 Rønne, info@nordictravel.dk er dataansvarlig.

Du har ret til gratis at anmode om information fra os om brugen af de personoplysninger, som vedrører dig. Enhver anmodning indgives skriftligt og skal være underskrevet af dig. Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette eller slette oplysninger, som er forkerte, eller begrænse behandlingen af sådanne oplysninger. Du har endvidere ret til at anmode om, at dine oplysninger ikke bliver behandlet til reklameforsendelsesformål. Du har også ret til at få adgang til dine personoplysninger i et maskinlæsbart format. Hvis du er utilfreds med vores behandling, kan du indgive klage til en tilsynsmyndighed, hvilket i Danmark er Datatilsynet. Du kan også henvende dig til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder.

Hvis sådanne oplysninger behandles, skal skriftlig information også indgives om hvilke personoplysninger, som behandles om dig, hvorfra disse oplysninger er blevet indhentet, formålet med behandlingen og til hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, som oplysningerne er blevet afgivet.
Vi forpligter os til på din anmodning at rette, blokere eller slette sådanne personoplysninger, som ikke er blevet behandlet i overensstemmelse med loven.