Evenemang

Evenemangsgäster vill ha mer än bara ett evenemang

Många besökare på konserter, idrottsevenemang och festivaler bokar först deras övernattning och resa när de har säkrat sina biljetter till evenemanget. Ett evenemang som erbjuder övernattning och andra relaterade produkter i sitt bokningsflöde, ger sina gäster en bättre serviceupplevelse. Det ger även evenemanget en ny inkomstkälla, som kanske inte har funnits innan.

För boendeanläggningar är möjligheten att koppla sig till ett evenemang ofta en billigare kanal om man ser till provisionen, när man jämför med de internationella OTA:erna. Dessutom går provisionen till en lokal aktör, såsom den lilla idrottsklubben, där boendeanläggningen får glädje av pengarna igen när pengarna återinvesteras i den lokala miljön.
Boendeanläggningar kan både ange ett ”allotment” – en andel – eller koppla, genom sin Channel Manager, till det evenemang som man önskar att distribuera sitt utbud till.

Vad letar du efter?

Evenemang

Läs mer om de möjligheter som finns för evenemang.

Boendeanläggning

Läs mer om de möjligheter som finns för boendeanläggningar.

Privat boende

Läs mer om möjligheterna med att hyra ut ditt boende under ett evenemang.

case

O-Ringen 2017

Se hur vi har hjälpt O-Ringen, deras deltagare och den lokala besöksnäringen.

Våra samarbetspartners