Frågor & Svar

Hur bokar jag online?

När du bokar Åhus Beach-biljetter så väljer du först vilken typ av biljett du behöver beroende på när du ska besöka Åhus Beach Handboll / Fotboll:

– Entrébiljett 1 dag (Handboll/Fotboll)
Gäller som inträde för en (1) person en dag med specifikt datum. Inkl. After Beach.
– Festivalband (Handboll/Fotboll)
Gäller som inträde för en (1) person under hela festivalen. Inkl. After Beach.
– Parkeringsbiljett (Handboll/Fotboll)
Gäller som parkeringsbiljett för en (1) bil en hel dag med specifikt datum.
– Lagtält till lag (Handboll)
Uppställt på plats för laget med bänk och bord. Beachflagga, extra bänkset köps som tillval.
Fruktkorg och matkuponger köps separat.
– Boende för lag (Handboll/Fotboll)
Boende i skolsal upp till 15 personer (ledare i separat rum) eller sovsal med plats för många lag.

Besökare/Lag/Tävlande: I nästa steg väljer du antal entréer/parkeringsplatser/lagtält/rum.
Lag/Tävlande: När du lagt dina biljetter i varukorgen får du även möjlighet att förköpa tillval:
– Fruktkorg och matkuponger till laget. (Lag ska anmäla lagnamn i rutan ”Adress 2 valfritt”)
Gå sedan vidare till betalning.

Bokningen betalas därefter online med ett betalkort (VISA eller Mastercard). Faktura-alternativ finns via callcenter. När betalningen är genomförd skickas en bokningsbekräftelse till den e-mailadress som uppgavs vid bokningstillfället. Du får även ett SMS med dina biljetter (gäller entré, parkering, fruktkorg, matkuponger).

Du ska uppvisa SMS-biljetterna i din telefon vid parkeringen och entrén till Åhus Beach!
(Du kan även visa biljetten genom att klicka upp länken i ditt bekräftelse-mail i din mobil vid parkeringen och entrén där de olika QR-koderna ska scannas).

När kan jag använda min biljett?
Du använder din biljett på valfri dag vid uthämtning av festivalband, inträde/parkering till specifikt datum gäller endast den dagen. (se ovan biljettyper).

Var finner jag min biljett?
Din biljett kommer i SMS till din telefon och du får även en bekräftelse via mail med mobillänk till mobilbiljetten.

Hur och när skall jag betala för min bokning?
Du betalar hela summan för din bokning vid bokningstillfället med ett VISA eller Mastercard. För deltagande lag i Åhus Beach handboll/fotbolls turnering hjälper Callcenter till med faktura.

Vad gäller om jag vill ändra eller avboka min bokning?
Åhus Beach biljetter är ej ändringsbara, avbokningsbara eller återbetalningsbara.
Köpt biljett kan ej heller ändras mot rabatterad biljett.

Ändring/avbokning lagboende innan 1/4 2019:
För eventuella avbokningar eller ändringar som sker senast 1/4 2019 återbetalas allt utom handpenningen, där blir alltå avbokningskostnaden 30%.

Ändring/avbokning lagboende innan 1/4 2019:
För eventuella avbokningar och ändringar som sker efter den 1/4 2019 återbetalas ingenting, där blir avbokningskostnaden 100%.

Ändring/avbokning lagtält:
För eventuella avbokningar och ändringar för lagtältsbokning så återbetalas ingenting, där blir avbokningskostnaden 100%.

Ändring eller avbokning som följd av att man blivit sjuk är endast möjligt mot uppvisande av sjukintyg. För mer info om vad som gäller i sådana fall, kontakta Åhus Beach via mail : boende@ahusbeach.com
eller telefon:044 590 30 00 (vardagar 09.00 – 16.00)

När är in/utcheckning för boendet?
Incheckning sker från kl. 17.00 – 22.00 i Sånnahallens Café.
Utcheckning sker senast kl. 10.00 på avresedagen.
Frukost serveras mellan kl. 07.00 – 09.00 i Sånnahallens Café som ligger precis intill skolan.
Parkering finns.

Inför besöket:
Läs om nyheter, om Åhus Beach, hitta hit m.m. på: www.ahusbeach.com.

För specifika frågor om Åhus Beach kontakta: info@ahusbeach.com eller 044 590 3000.

All bokning har Nordic Travel som arrangör. Läs mer om Nordic Travel här.
Bokning: bokning@nordictravel.se

 

GDPR

Vilka personuppgifter som samlas in

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Åhus Beach AB kommer att behandla personuppgifter om bokade personer för att kunna fullgöra våra åtaganden mot kunder i samband med Åhus Beach evenemang samt att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som kunden har beställt. Behandling av personuppgifter kan även komma att ske för att Åhus Beach ska kunna uppfylla rättsliga förpliktelser för bland annat gällande säkerhet.Åhus Beach kan nås på: boende@ahusbeach.com eller 044-590 30 00.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

 

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kan uppgifterna komma att sparas sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

 

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT. Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex  hotell, evenemang, lokala samarbetspartners samt av NT-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

 

Personuppgiftsansvarig

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, info@nordictravel.se är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format . Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.

 

ÖVRIG INFORMATION OM VÅRA BOKNINGSVILLKOR

NT AB och Åhus Beach AB förbehåller sig rätten att uppdatera bokningsvillkoren från tid till annan. Bokaren bör därför regelbundet hålla sig uppdaterad om eventuella ändringar som kan ha gjort av villkoren. Eventuella förändringar träder i kraft tidigast 30 dagar efter det att de ändrade bokningsvillkoren har publicerats i Bokningsportalen