Bestillingsvilkår

Disse bestillingsvilkårene gjelder for kjøp hos Nordic Choice Commersial Service ABs, org.nr 556106-6050, bestillingsportalen Packtivity by Nordic Choice («portalen»). Vilkårene ble sist oppdatert den 1.4. 2019.

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), org. nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad, er ansvarlig formidler for alle bestillinger i Bestillingsportalen. Bestillingsvilkårene utfyller SRFs reisevilkår og gjelder mellom NT AB og alle som selv eller via andre inngår avtale med foretaket i samsvar med det som angis i bekreftelsen samt gjennomfører bestillingen/kjøpet (“bestilleren”) i portalen. Hvis ikke annet er angitt, gjelder avtalen for alle typer produkter som Nordic Travel i Sverige AB formidler.

PRISER

Prisene i prislisten er angitt i lokal valuta for det språket du har valgt. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer på grunnlag av pris- og kursendringer som er utenfor vår kontroll etter denne datoen.

NÅR BLIR BESTILLINGEN MIN BINDENDE?

Kjøpet/bestillingen blir bindende for deg så snart det er bekreftet muntlig eller skriftlig av formidleren. Disse vilkårene gjelder fra dette tidspunktet, uansett om du har betalt arrangementet fullt ut, delvis eller ikke i det hele tatt. Hvis produktene bestilles hos forhandlere, kan andre bestillings- og betalingsvilkår gjelde. Påse at du leser nøye gjennom vilkårene.

HVA, NÅR OG HVORDAN SKALL JEG BETALE?

Både via telefon og på nett betaler du i henhold til de gjeldende vilkårene for bestillingen, og betalingsmetoden er kun direkte betaling med kredittkort. For å beskytte og kryptere kredittkortopplysningene dine når de er i systemet vårt bruker vi ”Secure Socket Layer”-teknikk (SSL). Vennligst vær oppmerksom på at det for spesielle pris- og spesialtid av og til ikke er mulighet til tilbakebetaling. Vennligst sjekk rom- og prisinformasjonen nøye før du gjennomfører bestillingen din

AVBESTILLING

Avbestilling/endring av ferdige pakker som inneholder både overnatting och aktiviteter, arrangementer m.m.
Kan ikke avbestilles eller endres.
Hvis gjesten verken har avbestilt eller er ankommet, vil ikke noe av bestillingsbeløpet bli tilbakebetalt.

Avbestilling/endring av bestilling der det er bestilt hotell samt bestilt en aktivitet i varekurven.
Kan ikke avbestilles eller endres.
Hvis gjesten verken har avbestilt eller er ankommet, vil ikke noe av bestillingsbeløpet bli tilbakebetalt.

Avbestilling/endring av bestilling der man kun har bestilt aktivitet, arrangement, billetter, gavekort eller transport.där man endast bokat aktivitet, arrangemang, biljetter, presentkort eller transport
Kan ikke avbestilles eller endres.
Hvis gjesten verken har avbestilt eller er ankommet, vil ikke noe av bestillingsbeløpet bli tilbakebetalt.

Hvis reisen ikke kan gjennomføres av grunner som ifølge SRFs reisevilkår er gyldige, vil hele bestillingsbeløpet bli tilbakebetalt, med fratrekk av en avbestillingsavgift på 600 kroner som er fastlagt av Nordic Travel. Billetter og lignende som ikke er brukt, må returneres så raskt som mulig.

REKLAMASJON

Eventuelle klager skal rettes til den som er ansvarlig for produktet, for eksempel hotellansvarlig/golfbaneleder o.l. eller en representant for denne så snart som mulig. Hvis problemet ikke blir løst, skal du kontakte Nordic Travel på telefon + 46(0) 8 40 90 64 04 eller via e-post til nch@nordictravel.se

Reklamasjonsretten går tapt hvis du ikke informerer produktleverandøren på stedet. Hvis du forlater overnattingsstedet, golfbanen eller arrangementet uten at arrangøren har hatt rimelig tid til å løse problemet, taper du retten til kompensasjon. Eventuelle krav om kompensasjon må rettes skriftlig og være Nordic Travel i hende senest 30 dager etter reisens slutt.

GDPR

Hvilke personopplysninger vi inhenter:
Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar t

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandler personopplysninger du gir oss. Personopplysninger som vil bli behandlet inkluderer, men er ikke begrenset til, navn, fødselsdato, kjønn, adresse, e-postadresse og telefonnummer. Det er også mulig at vi behandler opplysninger som registreres i forbindelse med bestilling, f.eks. alder eller spesielle matønsker. Personopplysningene dine gir du selv, i forbindelse med bestilling av arrangementer, oppretting av konto eller andre tjenester på nettet eller per telefon. Vær oppmerksom på at det er frivillig å oppgi personopplysninger, men i mange tilfeller kan vi ikke levere den tjenesten og/eller det produktet du har bestilt hvis du ikke gir oss personopplysningene dine.

Formålet med behandlingen av personopplysninger:

Personopplysningene dine blir behandlet for at vi skal gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Denne gjennomføringen kan f.eks. bestå i å levere det arrangementet eller de tilleggstjenestene du har bestilt eller i å levere de tjenestene og/eller produktene som tilbys eller du anmoder om via din personlige konto.

Behandling av personopplysningene dine kan også bli gjennomført for at vi skal kunne oppfylle våre forpliktelser i henhold til den svenske bokføringsloven og andre lover og forordninger, f.eks. når det gjelder sikkerhet. Behandlingen kan også inkludere opplysninger om kontakter mellom deg og NT, f.eks. informasjon om spørsmål og klager.

 

I tillegg til de ovennevnte formålene kan personopplysningene dine bli brukt til våre markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistikk for å kunne gi deg bedre reisetilbud og bedre service. Vi kan, hvis du ikke skriftlig har reservert deg mot direkte markedsføring, også bruke personopplysningene din til å gi deg informasjon om ulike tilbud om tjenester og/eller produkter fra oss. Du kan når som helst avregistrere deg fra å motta slike tilbud når du mottar markedsføringsmeldinger.

Oppbevaring av personopplysninger:

Vi oppbevarer personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle de ovennevnte formålene. Når du bestiller et arrangement, vil personopplysningene dine bli oppbevart av NT i tre år. Ved reklamasjon kan visse opplysninger bli lagret i sju år for å oppfylle kravene i den svenske bokføringsloven (1998:1078) og NTs ansvarsforsikringer. Når du gjør bruk av avbestillingsbeskyttelse, behandler vi opplysningene dine gjennom innsending av dokumenter per post. Når saken er avsluttet, kan opplysningene bli oppbevart i sju år for å oppfylle kravene i den svenske bokføringsloven (1998:1078) og NTs ansvarsforsikringer. Det er kun autoriserte personer som har tilgang til disse opplysningene etter at en slik sak er behandlet og avsluttet.

Vem kan behandle personopplysningene:

Personopplysningene dine vil bli behandlet av NT. Personopplysningene dine vil også bli behandlet av NT-konsernets samarbeidspartnere innen hotellnæringen, f.eks. hoteller og lokale samarbeidspartnere samt av leverandører konsernet stoler på, og administrative tjenester og systemtjenester konsernet bruker.

Personopplysningsansvarlig:

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, + 46(0)8-40 90 64 04, Box 163 271 24 YSTAD, nch@nordictravel.se er personopplysningsansvarlig.

 

Du har rett til å be om informasjon fra oss om bruken av personopplysningene dine. Dette er gratis. En slik forespørsel skal være skriftlig og undertegnet av deg. På din forespørsel eller på eget initiativ vil vi rette opp eller slette opplysninger som er feilaktige eller begrense behandlingen av slike opplysninger. Du har også rett til å be om at personopplysningene dine ikke behandles for å drive med direkte markedsføring til deg. Du har også rett til å få noen av personopplysningene dine i maskinlesbart format. Hvis du har noe å utsette på vår behandling av personopplysningene dine, kan du rette en klage til en tilsynsmyndighet. I Norge er dette Datatilsynet (www.datatilsynet.no). I Sverige er det Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan også henvende deg til tilsynsmyndigheten i det landet du bor eller arbeider. Dersom slike opplysninger behandles, skal det også gis skriftlig informasjon om hvilke personopplysninger som behandles om deg, hvor disse opplysningene er innhentet, formålet med behandlingen og hvilke mottakere eller kategorier av mottakere opplysningene er gitt til. Vi er også forpliktet til, på din forespørsel, å rette opp, sperre eller slette personopplysninger som ikke er behandlet i samsvar med gjeldende lov.