Bookingvilkår

Disse bookingvilkår gælder for køb i Nordic Choice Commersial AB’s, org.-nr. 556106-6050, bookingportal Packtivity by Nordic Choice (”portalen”). Vilkårene er senest opdateret pr. 1/3 2019.

Nordic Travel i Sverige AB (NT AB), org.-nr. 556669–6125, Box 163, 271 24 Ystad er ansvarlig formidler for alle bookinger på bookingportalen. Bookingvilkårene supplerer SRF’s rejsevilkår og gælder mellem NT AB og den, som selv eller gennem en anden indgår aftale med virksomheden i henhold til det, der er angivet i bekræftelsen, samt gennemfører bookingen/købet (”bookeren”) på portalen. Aftalen gælder for alle typer produkter, som Nordic Travel i Sverige AB formidler, medmindre andet er angivet.

PRISER

Priserne i prislisten er angivet i lokal valuta for det valgte sprog. Vi forbeholder os ret til ændringer afhængigt af pris- og kursændringer uden for vores kontrol efter denne dato.

HVORNÅR ER MIN BOOKING BINDENDE?

Købet/bookingen er bindende for dig, så snart den er bekræftet mundtligt eller skriftligt af formidleren. Disse vilkår gælder fra dette tidspunkt, uanset om du har betalt arrangementet helt, delvist eller slet ikke. Hvis produkterne bookes hos en forhandler, kan andre booking- og betalingsvilkår være gældende. Vær omhyggelig med at kontrollere vilkårene.

HVAD, HVORNÅR OG HVORDAN SKAL JEG BETALE?

Både via telefon og online betaler du i henhold til vilkårene i forbindelse med bookingen og udelukkende som direkte betaling med kreditkort. For at beskytte og kryptere dine kreditkortoplysninger, når de behandles af vores system, anvender vi teknikken ”Secure Socket Layer” (SSL). Vær opmærksom på, at der ved specielle pris- og specialtilbud indimellem ikke er mulighed for tilbagebetaling. Kontrollér værelses- og prisoplysningerne omhyggeligt, inden du gennemfører din booking.

AFBESTILLING

Annullering/ændring af færdige pakker, som indeholder både ophold og aktiviteter, oplevelser m.m.
Kan ikke annulleres eller ændres.
Har gæsten hverken annulleret eller ankommet, tilbagebetales bookingen ikke.

Annullering og ændring af booking, hvor man har booket hotel og tilføjet booking af en aktivitet i indkøbskurven.
Kan ikke annulleres eller ændres.
Har gæsten hverken annulleret eller ankommet, tilbagebetales bookingen ikke.

Annullering/ændring af booking, hvor udelukkende har booket aktiviteter, arrangementer, billetter, gavekort eller transport
Kan ikke annulleres eller ændres.
Har gæsten hverken annulleret eller ankommet, tilbagebetales bookingen ikke.

Kan rejsen ikke udnyttes af årsager, der er gyldige i henhold til SRF’s rejsevilkår, tilbagebetales hele bookingbeløbet med fradrag af Nordic Travels fastsatte afbestillingsgebyr på 600 kr. Ikke-anvendte billetter og lignende skal tilbagesendes hurtigst muligt.

REKLAMATION

Eventuelle klager skal stiles til den ansvarlige for produktet, f.eks. den hotelansvarlige, golfbanechefen osv. eller dennes stedfortræder hurtigst muligt. Såfremt problemet ikke løses, skal du kontakte Nordic Travel pr. telefon +46 (0) 8 40 90 64 04 eller e-mail nch@nordictravel.se

Reklamationsretten fortabes, såfremt du ikke kontakter produktleverandøren på stedet. Forlader du opholdsstedet, golfbanen eller arrangementet, uden at arrangøren har haft rimelig tid til at løse problemet, mister du retten til kompensation. Eventuelle krav på kompensation skal være Nordic Travel i hænde skriftligt senest 30 dage efter rejsens afslutning.

GDPR

Følgende persondata indsamles:

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandler persondata, du giver til os. Persondata, som behandles, omfatter, men er ikke begrænset til, navn, fødselsdato, køn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer. Vi kan også behandle oplysninger, som registreres i forbindelse med bestilling, f.eks. alder og ønsker om specialmåltider. Persondata angiver du selv i forbindelse med bestilling af arrangementer, oprettelse af konto eller andre tjenester på internettet eller via telefon. Bemærk, at det er frivilligt at angive dine persondata, men i mange tilfælde kan vi ikke levere dig den tjeneste og/eller det produkt, du har bestilt, såfremt du ikke angiver dine persondata.

Formål med behandlingen af persondata:

Dine persondata vil blive behandlet, så vi er i stand til at opfylde vores forpligtelse over for dig. Opfyldelsen kan bestå i at f.eks. levere det arrangement eller de tillægstjenester, du har bestilt, eller at stille de tjenester og/eller produkter til rådighed, som tilbydes eller efterspørges af dig ved besiddelse af en personlig konto.

Behandling af dine persondata kan også ske, så vi kan opfylde vores forpligtelser i henhold til bogføringsloven og lovgivningen, der gælder for f.eks. sikkerhed. Behandlingen kan også omfatte oplysninger om kontakt mellem dig og NT, f.eks. bemærkninger om spørgsmål og klager.

Udover oven for angivne formål kan dine persondata blive anvendt til vores markeds- og kundeanalyser, risikohåndtering og statistik for at kunne give dig et bedre rejseudbud og bedre service. Vi kan, hvis du ikke skriftligt har modsat dig direct marketing, også anvende dine persondata til at levere forskellige tilbud om tjenester og/eller produkter fra os. Du kan når som helst afmelde din accept af at modtage sådanne tilbud i forbindelse med hver markedsføringsmeddelelse.

Lagring af persondata:

Vi gemmer persondata, så længe det er nødvendigt for at opfylde ovenstående formål. Ved din bestilling af dit arrangement vil dine persondata blive gemt af NT i tre år. Ved reklamationer kan visse oplysninger blive gemt i syv år for at opfylde kravene i den svenske bogføringslov (1998:1078) og NT’s ansvarsforsikringer. Ved benyttelse af afbestillingsbeskyttelse håndterer vi dine oplysninger via indsendelse af dokumenter pr. post. Når sagen er afsluttet, kan oplysningerne blive gemt i syv år for at opfylde kravene i den svenske bogføringslov (1998:1078) og NT’s ansvarsforsikringer. Kun relevante personer har adgang til disse oplysninger, når en sådan sag er behandlet og afsluttet.

Persondata behandles af:

Dine persondata vil blive behandlet af NT. Dine persondata vil blive behandlet af NT, koncernens samarbejdspartnere i turisterhvervet, f.eks. hoteller og lokale samarbejdspartnere, samt af NT-koncernens anvendte leverandører af administrative tjenester og systemtjenester.

Persondataansvarlig:

Nordic Travel Sverige AB, org.-nr. 556669-6125, + 46(0)8-40 90 64 04, Box 163 271 24 YSTAD, nch@nordictravel.se er persondataansvarlig.

Du har ret til gratis at anmode os om oplysninger om anvendelsen af de persondata, som vedrører dig. En sådan anmodning skal ske skriftligt og være underskrevet af dig. Vi vil på din anmodning eller på eget initiativ rette eller slette oplysninger, som er fejlagtige, eller begrænse behandlingen af sådanne oplysninger. Du har endvidere ret til at anmode om, at dine oplysninger ikke behandles til direct marketing-formål. Du har også ret til at få udleveret dine persondata i maskinlæsbart format. Er du utilfreds med vores behandling, kan du indgive en klage til en tilsynsmyndighed, hvilket i Sverige er Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan også henvende dig til tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder. Behandles sådanne oplysninger, skal der anføres skriftlig information om, hvilke persondata, der er behandlet om dig, hvorfra disse oplysninger er indhentet, formålet med behandlingen, og til hvilke modtagere eller kategorier af modtagere, oplysningerne er udleveret. Vi er også forpligtet til, på din anmodning, at rette, blokere for eller slette sådanne persondata, som ikke er behandlet i overensstemmelse med lovgivningen.