Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Nordic Travel i Sverige AB ansvarar för bokningen på denna sida.

Dessa kompletterande resevillkor till SRFs villkor [1] gäller mellan Nordic Travel i Sverige AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där Nordic Travel i Sverige AB är arrangör om inget annat angetts.

1. PRISER

Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

2. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?

Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.
Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

3. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?

Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL).

Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning. Vänligen kontrollera rums- och prisuppgifterna noggrant innan du genomför din bokning.

4. FÖRMEDLING AV PRIVATA STUGOR

Nordic Travel i Sverige AB förmedlar kontakt för semesterlogi mellan kunder och arrangörer. Nordic Travel i Sverige AB är enbart förmedlare och ej arrangör för privata stugor.

Vid bokning erhåller du en e-postbekräftelse från förmedlaren Nordic Travel i Sverige AB. All ytterligare information erhåller du från den aktuella researrangören eller från Nordic Travel i Sverige AB i funktionen av resebyrå.

Bokning sker på grundval av objektbeskrivningen som bygger på uppgifter från arrangören. Bestämmelser kring slutrengöring, städning och sängkläder hittar du i uthyrarens allmänna villkor.

Betalningen av hyran sker via kreditkort direkt vid bokning. Om det uppstår oväntade svårigheter under din vistelse eller om boendet ej är i gott skick, måste du omgående kontakta den ansvarige arrangören/uthyraren.

Vid allvarligt fel som orsakats av gästen på privat stuga:
Under hyrestiden av privata stugor blir gästen ersättningsskyldig av självrisken på försäkringen om de är ansvariga för något allvarligt fel.

5. AVBESTÄLLNINGSSKYDD

För bokningen kan i vissa fall tecknas ett frivilligt avbeställningsskydd. Ersättning utgår om du rimligen inte kan genomföra din resa på grund av att du, ditt ressällskap, eller någon till er nära anhörig drabbas av akut sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
Med nära anhörig avses den försäkrades maka, make, barn, barnbarn, syskon, föräldrar, far-, mor- och svärföräldrar, person med vilken den försäkrade sammanbor under äktenskapsliknande förhållande med eller någon i ditt resesällskap i din bokning. Med akut sjukdom menas sjukdom som du vid beställning av resan inte visste, kunde eller borde ha vetat skulle uppstå. Skadehändelsen ska styrkas med ett giltigt läkarintyg. Vissa undantag finns för när avbeställningsskyddet inte gäller.

•Avbeställningsskyddet kan endast tecknas i samband med bokning.
•Avbokning måste ske senast dagen innan ankomstdatum. Vid senare avbokning erhålles ingen återbetalning.
•Avbeställningsskyddet gäller endast tillsammans med läkarintyg och skickas till oss senast fem arbetsdagar efter avbokning. Läkarintyget skall vara ifyllt av en läkare ansluten till Försäkringskassan och intyget ska vara styrkt med läkarens namn, kontakt telefon och stämpel. Av läkarintyget måste det framgå: undersökningsdatum, undersökningsresultat, diagnos samt att du inte kan resa.
•Vid avbokning mot avbeställningskydd återbetalas ej avbeställningsskyddet.

Vad ersätter vi inte
•Akut försämring av existerande sjukdom/kroniskt besvär.
•Undersökning, behandling och/eller inläggning på sjukhus som var planerat innan resan beställdes.
•Planerade operationer och relaterade sjukdomar eller sjukdomstillstånd som uppstår på grund av detta.

6. AVBESTÄLLNINGSSKOSTNADER

Då avbeställningsskydd ej tecknats eller ej gäller.

Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid den hårdaste avboknings- och ändringsregeln som gäller. Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna, som står i e-postbekräftelsen. Vänligen observera att du kan komma att debiteras för avbokning i enlighet med hotellets avbokningsregler och villkor för utebliven ankomst! Vi rekommenderar att du läser igenom hotellets villkor noggrant, innan du genomför din bokning.

Vid avbokning eller ändring gäller följande avgifter om inget annat angetts i din bokningsbekräftelse:

– Avbokning och ändring av enbart hotellrum, Bed & Breakfastrum 

Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast kl. 17.00 dagen före ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än kl. 17.00 dagen före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela Nordic Travel inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av enbart vandrarhemsrum

Eventuell avbokning eller ändring skall ske senast 14 dagar innan ankomst. Vid avbokning eller ändring senare än 14 dagar före ankomst eller vid utebliven ankomst debiteras 100 % av bokningens pris. Om ni får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid, kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning. Ni måste då meddela Nordic Travel inom två vardagar.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av stugor och lägenheter

  • *Från bokningsdagen och fram till 70 dygn före inflyttning: 10% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
  • *Från 69 till 40 dygn före inflyttning: 25% av det totala hyresbeloppet, dock minst SEK 500
  • *Från 39 dygn före inflyttning: 100% av det totala hyresbeloppet.

(Avbokning och ändring gäller ej för vissa erbjudanden eller rabatter, se din bekräftelse)

– Avbokning och ändring av camping

  • *Från bokningsdagen och fram till 40 dygn före ankomst: 10% av det totala beloppet, dock minst SEK 500
  • *Från 39 till 12 dygn före ankomst: 50% av det totala beloppet, dock minst SEK 500
  • *Från 11 dygn till 2 dygn före ankomst: 75% av det totala beloppet.
  • *Från 1 dygn till 0 dygn före ankomst: 100% av det totala beloppet.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

– Avbokning och ändring av paket, aktivitet, arrangemang, biljetter, presentkort eller transport

Ej avboknings- eller ändringsbart, om inget annat anges i bokningsbekräftelsen.

(Avbokning och ändring gäller ej vissa erbjudanden eller rabatter)

OBS! Avbokning via Callcenter måste ske inom våra ordinarie öppettider. Observera att din avbeställning inte är giltig förrän du erhållit en skriftlig avbokningsbekräftelse från Nordic Travel. Om du får förhinder med kort varsel och utanför kontorstid kan ni kontakta boendet direkt för eventuell möjlighet till avbokning, och ni måste då meddela detta till Nordic Travel nästföljande vardag. Återbetalning kan inte garanteras om avbokningen skett direkt till hotellet. Vänligen observera att vissa rabatter och erbjudanden inte kan ändras eller avbokas. Återbetalning sker ej vid s.k. ”no-show”. Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning och dina bokningsvillkor.

Avgifter för avbeställningsskydd, ändrings-, fakturerings- samt avbeställningsavgift återbetalas ej.

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor [1], återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Nordic Travel fastställd avbeställningsavgift på 500 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.

7. ÄNDRINGSKOSTNADER

Vid ändrig via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 110 SEK/ändring.

8. REKLAMATION

Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten exempelvis hotellansvarig/golfbanechef etc. eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per telefon +46 411 558725 eller e-post info@nordictravel.se

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni bostaden, golfbanan eller arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

Vid ändrig via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.

9. ATT TÄNKA PÅ – FRÅN ÖLANDS TURISTBYRÅ!

Att tänka på – från Ölands Turistbyrå!

ANKOMST/AVRESA
Läs noga 
igenom bekräftelsen för att undvika missförstånd, kontrollera framför allt ankomst- och avresedatum

UTRUSTNING
Alla stugor, lägenheter och de flesta stugbyar är utrustade för självhushåll. du behöver endast ta med dig handdukar, lakan och förbrukningsartiklar. Vissa hyresobjekt kan även erbjuda uthyrning av lakan.

Du bör tänka på att semesterbostaden ofta skiljer sig från ditt eget hem. Inredningen kan ibland bestå av något omoderna möbler, tapeter och mattor som kanske inte överensstämmer med din smak, standarden på sängar varierar och komforten är inte alltid som hemma. Antalet personer får ej överstiga antalet bokade bäd­dar, dagsbesökare får ej övernatta utan hyresvärdens tillåtelse. Värden har då rätt att kräva ersättning. Det är ej heller tillåtet att sätta upp tält eller husvagn på tomten om hyresvärden inte givit sitt medgivande. Våningssängar och bäddsoffor förekommer och extra­bäddar kan vara enkla turistsängar. Bestick och porslin är inte alltid av samma sort. Varmvattenberedaren kan vara av mindre modell, vilket innebär att ni måste vänta mellan varje duschtillfälle.

Ute på landsbygden är det vanligt att stugorna har egna brunnar, vilket kan innebära att det inte smakar som hemma eller är något missfärgat, men det är inte farligt. Ofta beror detta på grundvat­tennivån, som vi dessvärre ej rår över. Stugor med den här typen av vatten har fått det analyserat som godkänt. Kalk är nyttigt för kroppen, men på Öland har vi lite väl mycket i vårt vatten som kan lämna märken efter sig i kastruller, på diskbänkar, i tvätt, toalett och duschrum, helt ofarligt men kan tyckas ofräscht om man inte är van vid det.

STÄDNING
För att kunna utföra en ordentlig städning före avresan tar du säkrast med dig eget rengöringsmedel. Om värd/kontaktman vid besiktning ej anser städningen vara tillräcklig kommer vi att utföra städning på din bekostnad. Vid ankomsten kan du komma att få lämna en städdeposition, som du får tillbaka vid avresan sedan städningen kontrollerats och godkänts.

SPARA PÅ VATTNET
Det råder vattenbrist på Öland, Vattennivåerna är rekordlåga och läget är allvarligt. Kommunerna arbetar intensivt med att säkerställa vattentillgången på kort och lång sikt, men det är viktigare än någonsin att vi alla hjälps åt med att spara på vattnet. Vatten är ingen självklarhet. Vi kan alla hjälpas åt att spara på det livsviktiga livsmedlet. Varje droppe räknas.

SOPTÖMNING
Soptömning sker endast var 14:e dag. Tänk på att källsortera i möj­ligaste mån. Försök följa de anvisningar som finns betr. sopsorte­ringen just där du bor. Öland har 22 återvinningsstationer där du gratis kan lämna glas, papper, plast och dylikt.

SÄRSKILDA BEHOV
Har du något handikapp eller speciella krav som måste uppfyllas för att du skall trivas, bör du se till att få svar på alla dina frågor från din semesterbokare innan du bestämmer dig. Det är inte lätt för oss som försäljare att veta vad som är särskilt viktigt för just dig, tag inget för självklart, bara fråga. Det kan förekomma både han­dikappanpassade och delvis handikappvänliga hus d.v.s. där t.ex. endast toalett eller dusch är handikappvänliga, det finns kanske endast en ramp osv.

HUSDJUR
Vill du ta med dig ditt husdjur måste du uppge detta vid bok­ningstillfället. Tänk på att alla inte tycker om att det funnits husdjur i sängen. Många hyresobjekt tillåter inte husdjur eller rökning inomhus. Även om både hus­djur och rökning är förbjudet innebär detta ej att hyresobjektet är allergisanerat. Vissa stugbyar/ anläggningar kan erbjuda allergisanerade stugor/lägenheter/rum, fråga bokningspersona­len.

OBJUDNA GÄSTER
Öland är förutom vissa centralorter ren landsbygd, du måste räkna med att det ”på landet” sommartid förekommer flugor, mygg, tve­stjärtar, getingar och andra små krabater. Har du bokat en stuga som ligger lantligt eller på/vid bondgård kan det finnas djur på grönbete i närheten. Tänk på det om ni har allergier i familjen.

OMGIVNINGEN
Sommaren är en aktiv period. Många renoverar, bönder tar in höet eller kör ut gödsel, vägverket rustar upp vägarna och grannar kanske har fest. Detta kan medföra stö­rande ljud i omgivningen.  Av tradition ligger de flesta fastigheter på Öland vid en mer eller mindre trafikerad väg.

FISKE
Du får gärna pröva lyckan i våra fiskevatten. Du får fiska fritt längs våra kuster med fiskredskap.

JÄMFÖRELSEPRIS
Ibland kan hyreskostnaden tyckas hög men dela då priset med antal dagar och personer som kan bo i stugan. Jämför sedan denna summa med vad det t.ex. kostar att bo på vandrarhem per bädd. Exempel: 8000:- för 1 vecka och 7 personer=164:-/bädd och dag, då delar du kök, WC och dusch endast med människor du känner.

BATTERILADDNING
Laddning av batteri till elbil eller dyl. från eluttag i ägarens hus eller från annan byggnad på tomten får endast ske efter överenskommelse med ägaren. Minimiavgift 50:-/laddning. Information betr. laddningsstationer på Öland finns på Ölands Turistbyrå, 0485-88 800.    

10.   GDPR

Vilka personuppgifter som samlas in

Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Notera gärna att det är frivilligt att lämna dina personuppgifter men i många fall kan vi inte tillhandahålla dig den tjänst och/eller produkt du beställt om du inte lämnar dina personuppgifter.

Ändamål med personuppgiftsbehandlingen

Dina personuppgifter kommer att behandlas för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

Fullgörandet kan bestå av att t ex leverera det arrangemang eller de tilläggstjänster som du beställt eller att tillhandahålla de tjänster och/eller produkter som erbjuds eller begärs av dig vid innehav av ett personligt konto.

Behandling av dina personuppgifter kan även komma att ske för att vi skall kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslaglagen och förordningar, t ex gällande säkerhet. Behandlingen kan även innefatta uppgifter om kontakter mellan dig och NT, t ex noteringar om frågor och klagomål.

Utöver ovan angivna ändamål kan dina personuppgifter komma att användas för våra marknads- och kundanalyser, riskhantering och statistik för att kunna ge dig ett bättre reseerbjudande och bättre service.

Vi kan, om du inte skriftligen har motsatt dig direkt marknadsföring, även komma att använda dina personuppgifter för att tillhandahålla olika erbjudanden om tjänster och/eller produkter från oss.

Du kan när som helst avregistrera dig från att motta sådana erbjudanden vid varje marknadsföringsmeddelande.

Lagring av personuppgifter

Vi lagrar personuppgifter så länge det är nödvändigt för att uppfylla ändamålen ovan. Genom din beställning av ditt arrangemang kommer dina personuppgifter att lagras av NT i tre år. Vid reklamationer kan vissa uppgifter komma att sparas i sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar.

Vid nyttjande av avbeställningsskydd hanterar vi dina uppgifter genom inskickande av handlingar per post. När ärendet är avslutat kan uppgifterna komma att sparas sju år för att uppfylla krav enligt bokföringslagen (1998:1078) och NT:s ansvarsförsäkringar. Endast behörig person har tillgång till dessa uppgifter efter ett sådant ärende är handlagt och avslutat.

Vilka som kan komma att behandla personuppgifterna

Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT. Dina personuppgifter kommer att behandlas av NT- koncernens samarbetspartners inom besöksnäringen t ex  hotell, lokala samarbetspartners samt av NT-koncernens anlitande leverantörer av administrativa tjänster samt systemtjänster.

Personuppgiftsansvarig

Nordic Travel Sverige AB, org. nr. 556669-6125, +46-(0)411-55 87 25, Box 163 271 24 YSTAD, info@nordictravel.se är personuppgiftsansvarig.

Du har rätt till att kostnadsfritt begära information från oss om användningen av de personuppgifter som rör dig. Sådan begäran ska göras skriftligen och vara undertecknad av dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätt eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i maskinläsbart format . Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se).  Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Behandlas sådana uppgifter skall skriftlig information också lämnas om vilka personuppgifter som behandlas om dig, varifrån dessa uppgifter har inhämtats, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna har lämnats.

Vi är även skyldiga att på din begäran rätta, blockera eller utplåna sådana personuppgifter som inte har behandlats i enlighet med lagen.

Vid ändrig via Callcenter av i de fall det är möjligt enligt gällande villkor i bokningen debiteras 100 SEK/ändring.

Vi önskar Er en riktigt skön vistelse på Öland!