Välj en sida

boknings och resevillkor aktivitetsforetag

Kompletterande resevillkor till SRFs villkor för Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB, Hamntorget 2 ,Box 163, 271 24 Ystad

1. Priserna är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

2. Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället. Vid betalning med kreditkort ska totalbeloppet vara betalt vid bokningstillfället.

3. Skulle inbetalningen inte vara oss tillhanda inom föreskriven tid, betraktar vi bokningen som annullerad, varefter bestämmelserna i punkt 4 träder i kraft.

4. Avbeställningskostnader
Kunden har alltid rätt att – mot en avgift – avboka resan enligt följande:
Tidigare än 4 dagar före avresan – 0 kr.
Senare än 3 dagar före avresan – 100% av totalsumman.
Vid avbokning av arrangemang, biljetter samt transport gäller ovanstående regler om inget annat anges vid bokning.

5. Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Norden Resor fastställd avbeställningsavgift på 200 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.

6. Resenären frigörs inte från betalningsansvar , även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrad att utnyttja resan.
7. Teknisk arrangör är Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB.

8. För samtliga bokningar gäller SRF Resevillkor [1]

9. Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till leverantören eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Norden Resor per telefon. +46 411 558725 eller fax +46 411 558705 Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produktleverantören på plats. Lämnar Ni arrangören utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Norden Resor skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

10. Ändringskostnader. Vid ändrig av arrangemang via Callcenter debiteras 100 SEK/ändring.