Välj en sida

Boknings och resevillkor Polska

Warunki rezerwacji & Podróży

Nordic Travel, oficjalny organizator wyjazdów turystycznych dla Regionu Skanii, odpowiada za tę stronę.

Warunki uzupełniające dla warunków podróży
SRF (Szwedzkiej Federacji Biur Podróży) [1], dla firmy Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB, Hamntorget 2, Box 163, 271 24 Ystad

Warunki uzupełniające dla rezerwacji domków:
https://nordictravel.se/documents/supplement-resevillkor-skane.htm [2]

 1. Ceny podane są w svenska kronor, SEK jeśli nie podajemy innych warunków.
  Zastrzegamy sobie prawo do zmian spowodowanych zmianami kursu walut i cen, które pozostają poza naszym wpływem.
 2. Rezerwacja uznana jest za wiążącą,
  jeśli została potwierdzona ustnie lub pisemnie w miejscu, gdzie klient dokonuje rezerwacji.
 3. Opłatę za potwierdzone świadczenie
  pobiera się z karty kredytowej lub płatniczej podanej przy rezerwacji.
 4. Dobrowolnie można zamówić ubezpieczenie od rezygnacji z podróży w wys. 200 SEK. Ubezpieczeniem od rezygnacji można posłużyć się
  tylko z powodu nagłej choroby, wypadku lub śmierci, które dotknęły osobę podróżującą lub jej bliskich krewnych. Należy taki fakt potwierdzić
  odpowiednim zaświadczeniem lekarskim, najpóźniej do 10 dni po rezygnacji z podróży.
 5. Koszty rezygnacji z podróży
  (jeśli nie uiszczono opłaty za rezygnację z podróży bądź nie jest ona ważna). W przypadku rezygnacji z rezerwacji, na którą składają się różne kategorie produktów, należy zastosować najbardziej restrykcyjny warunek rezygnacji.
  W przypadku rezerwacji jedynie pokoju hotelowego, pokoju w Bed & Breakfast lub hostelu

  Ewentualnej rezygnacji można dokonać najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym przyjazd. Przy rezygnacji późniejszej niż do godz. 12.00 dnia
  poprzedzającego przyjazd lub w przypadku, gdy gość nie zjawił się w hotelu – hotel zatrzymuje 100% dokonanej opłaty. Poza godzinami urzędowania biura
  można zgłosić rezygnację bezpośrednio do zarezerwowanego ośrodka, należy też wówczas o fakcie rezygnacji powiadomić Nordic Travel w przeciągu 2 dni
  roboczych.
  Opłata w przypadku rezygnacji z pakietu, atrakcji, biletów wstępu lub transportu:
  # wcześniej niż 15 dni przed przyjazdem – 0 SEK
  # 15-3 dni przed przyjazdem: 600 SEK
  # 2- 0 dni przed przyjazdem – 100% wpłaconej kwoty (minimum 600 SEK)
  Uwaga! W przypadku rezygnacji z pakietu, atrakcji, biletów wstępu lub transportu stosuje się wyżej wymienione zasady, jeśli nie podano innych podczas rezerwacji

  W przypadku rezygnacji z domków lub apartamentów:
  # Wcześniej niż 70 dni przed przyjazdem: 600 SEK
  # Później niż 69-40 dni przed przyjazdem – 90% całkowitej opłaty za rezerwację
  # Później niż 39 dni przed przyjazdem – 100% całkowitej opłaty za rezerwację.

  W przypadku, gdy klient ponownie chce wynająć domek zwracamy potrąconą kwotę.

  Uwaga! Rezygnacji za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta można dokonać w godzinach pracy biura.

  Opłata za ubezpieczenie od rezygnacji i za zmianę rezerwacji nie jest zwracana.

 6. Jeśli podróż nie może się odbyć z powodów które znajdują się na liście SRF (Szwedzkiej Federacji Biur Podróży) [1], zwrotowi podlega cała kwota rezerwacji z wyjątkiem opłaty 600 SEK dla Norden Resor. Bilety inne świadczenia, które nie zostały wykorzystane, powinne być natychmiast odesłane organizatorowi.
 7. Organizatorem podróży jest Nordic Travel/Norden Resor i Skåne AB.
 8. Wszystkie rezerwacje podlegają warunkom podróży
  SRF (Szwedzkiej Federacji Biur Podróży) [1].
 9. Reklamacja. Ew. skargi należy jak najszybciej zgłaszać osobie odpowiedzialnej za produkt, np. Dyrekcji hotelu /pola golfowego etc. albo osobom reprezentującym daną instytucję. Jeśłi problemu nie da się rozwiązać na miejscu, prosimy o kontakt z Nordic Travel przez telefon +46 411 55 87 25 lub e-mail info@nordictravel.se [3]. Klient traci prawo do reklamacji, jeśli nie została ona zgłoszona na miejscu właścicielowi produktu. Jeśli klient opuści domek, pole golfowe lub inną atrakcję nie dając właścicielowi czasu na rozwiązanie problemu, traci wówczas prawo do odszkodowania. Ew. żądania co do wysokości odszkodowania powinno sie zgłosić Nordic Travel pisemnie najpóźniej do 30 dni po zakończeniu podróży.
 10. Zmiany w rezerwacji. Przy zmianie początku gry w golfa, daty wstępu do atrakcji, transportu lub/i noclegów przez Biuro Obsługi Klienta pobiera się opłatę 100 SEK/zmianę.