Välj en sida

Betalings- og rejsebetingelser – Nordic Aps – Dansk

Tilmelding og betaling Nordic Travel er medlem af Rejsegarantifonden med medlemsnummer 1936. Det er vigtigt, at du som rejsende er informeret om dine vilkår og gældende rejsebetingelser. Når du betaler, har du accepteret disse vilkår og betingelser. Nedenstående rejsebetingelser er gældende for rejser og andre ydelser solgt hvor Nordic Travel ApS er teknisk arrangør.

 1. Priser:

  Priserne er i danske kroner, medmindre andet er anført.

 2. Bestilling og betaling:

  En bestilling er bindende, så snart den er bekræftet mundtligt eller skriftligt af salgsstedet. Ved bestilling betales bookingen med kreditkort som debiteres 10% af hele bookingbeløbet som depositum. Det resterende beløb skal betales 7 dage før afrejse. Du får tilsendt en påmindelse e-mail med et link til betaling cirka 10 dage før afrejse. For reservationer indenfor 7 dage før afrejse vil hele beløbet blive opkrævet straks ved booking. Nogle aktiviteter såsom koncerter, transport og lignende kan kræve direkte debitering, ved booking. Disse kan ikke refunderes. Skulle betalingen ikke modtages inden for den fastsatte tid, behandler vi bestillingen som annulleret, og de almindelige annulleringsbestemmelserne træder i kraft, med mindre andet er oplyst i din bestilling.

 3. Kunden har ret til at afbestille rejsen på følgende vilkår:

  Tidligere end 15 dage før afrejse: gebyr 0 DKK. Senere end 15 dage, men mere end 2 hverdage før afrejse: gebyr 400 DKK. Senere end 2 hverdage, men før afrejse: gebyr 100 % af det samlede beløb. Ved udeblivelse: betales 100 % af arrangementets totalpris.

 4. Billetter til arrangementer:

  Ved køb af billetter til arrangementer f.eks. koncertbilletter, teaterbilletter og entrebilletter til attraktioner gælder at købet som hovedregel ikke kan ændres eller annulleres.

 5. Følgende gælder ved afbestilling af pakkerejser hvor billetter til arrangementer indgår:

  Ved afbestilling betales 100 % af arrangementets totalpris. Ved udeblivelse: betales 100 % af arrangementets totalpris.

 6. Overdragelse:

  Det er i de fleste tilfælde muligt at overdrage rejsen til en anden. I nogle tilfælde er det ikke muligt at ændre billetter o.l., og så kan rejsen ikke overdrages til andre. Ønskes en rejse overdraget til en anden person, skal skriftlig besked modtages senest 14 dage før afrejse. Såfremt overdragelsen er mulig vil der blive opkrævet et særligt overdragelsesgebyr. Den oprindelige kunde hæfter solidarisk med den nye rejsende for betaling af evt. restbeløb og for de omkostninger der følger af overdragelsen.

 7. Ændringer:

  Generelle ændringer af bestillingen kan foretages ind til 10 dage før ankomst mod et gebyr. Senere ændringer betragtes som ny bestilling. Omkostninger i forbindelse med ændringer af rejsen efter bestilling: Ændring af færgetider og overdragelse af rejsearrangement: 100 DKK

 8. Ansvar:

  Den rejsende er ikke ansvarsfri, selv om han / hun er omfattet af force majeure (krig, nukleare og naturkatastrofer eller lignende) og ikke vil være i stand til at udnytte rejsen.

 9. Reklamation:

  Evt. klager skal fremføres direkte til leverandøren så snart som muligt under opholdet. Sker der ingen forbedring, skal Nordic Travel underrettes pr. telefon +45 60 213 413 senest 24 timer efter ankomst. Retten til erstatning er tabt, hvis problemet ikke anmeldes til leverandøren straks efter det er opstået. Hvis arrangementet forlades uden at leverandøren eller arrangøren har haft rimelig tid til at løse problemet, bortfalder retten til erstatning. Reklamation og eventuelle erstatningskrav skal sendes i skriftlig form til Nordic Travel inden 30 dage efter opholdets ophør.

 10. Ændring af ophold:

  Hvis dele af en pakkerejse ikke kan leveres ifølge bekræftelsen, eller hvis erstatningsarrangement ikke kan gennemføres, så har kunden ret til at annullere, uden omkostninger. Kunden får det betalte beløb tilbage med fradrag for værdien af de dele af pakken, som lejer eventuelt allerede har udnyttet. Herudover kan kunden ikke rejse yderligere krav mod Nordic Travel.

 11. Forsikring:

  Deltagelse sker på eget ansvar, og der er ikke inkluderet nogen form for forsikring. Nordic Travel henviser til bestilling af rejseforsikring hos Europæiske Rejseforsikring A/S på www.europaeiske.dk/Bestil/ [1] efter rejsen er bestilt.

 12. Aftalegrundlag:

  Alle ferierejser bliver solgt i overensstemmelse med loven om Pakkerejser af 30. juni 1993. Teknisk arrangør af rejserne er Nordic Travel, som er medlem af Rejsegarantifonden (medlemsnummer 1936). For at opnå dækning af Rejsegarantifonden kræves det, at der købes mindst 2 ydelser samme sted f.eks. overnatning og transport. Man er som kunde eksempelvis ikke dækket, hvis man kun køber hotelophold. Yderligere oplysning på www.rejsegarantifonden.dk [2]. Grupperejser og specialarrangementer er ikke omfattet af nærværende lejebetingelser, idet der gælder specielle aftaleregler for disse rejseformer. For alle andre reservationer gælder ovenstående almindelige vilkår og rejsebetingelser, med mindre særlige vilkår er anført på reservationen. Nordic Travel tager forbehold for trykfejl og udeladelser i trykt og elektronisk materiale, bl.a. brochurer, internet-sider etc.