Välj en sida

tryggt-att-boka

Garantier hos Kammarkollegiet
Om en konsument köper en resa av en arrangör som inte har resegaranti, och företaget ställer in eller avbryter resan, riskerar man att inte få tillbaka sina pengar. Därför bör konsumenter alltid kontrollera om arrangören har en garanti innan man bokar sin resa. Nordic Travel har ställda garantier hos kammarkollegiet [1] enligt resegarantilagen.

Resegarantilagen skyddar
Resegarantier gäller för paketresor och vissa andra researrangemang. I resegarantilagen [2] framgår vilka resor som omfattas av resegarantin. Resegarantier skyddar dig som resenär om arrangören inte kan genomföra resan eller arrangemanget.

Utvidgad ansvarsförsäkring
Nordic Travel har tecknat en utvidgad ansvarsförsäkring för resebyråer och researrangörer. Vi är dessutom medlemmar i Svenska Resebyråföreningen [3] som verkar för en positiv utveckling av resebyråbranschen och som bistår medlemmarna med rådgivning och information.

Länkar
[1] http://www.kammarkollegiet.se/sok/resegaranti/response/480/0/
[2] http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/Resegarantilag-1972204_sfs-1972-204/
[3] http://www.srf-org.se/