Bokningsvillkor
Royal Djurgården Tour

Nordic Travel i Sverige AB är arrangör och ansvarar för bokningen på denna sida. Dessa kompletterande resevillkor till SRFs villkor gäller mellan Nordic Travel i Sverige AB, Box 163, 271 24 Ystad och dig som själv eller genom annan träffar avtal med företaget enligt vad som angetts i bekräftelsen. Avtalet gäller för alla typer av produkter där Nordic Travel i Sverige AB är arrangör om inget annat angetts.

Om du bokar ytterligare resetjänster för din resa eller semester via denna länk/dessa länkar omfattas du INTE av de rättigheter som är tillämpliga på paketresor enligt direktiv (EU) 2015/2302. Därför kommer vårt företag Nordic Travel Sverige AB inte att ansvara för att dessa ytterligare resetjänster fullgörs korrekt. Vid problem kontakta den relevanta tjänsteleverantören.

Om du bokar ytterligare resetjänster via denna länk/dessa länkar senast 24 timmar efter mottagandet av bekräftelsen av din bokning från vårt företag Nordic Travel Sverige AB kommer de resetjänsterna emellertid att utgöra en del av ett sammanlänkat researrangemang. I ett sådant fall har Nordic Travel Sverige AB, i enlighet med EU-rätten, ett skydd för återbetalning av dina betalningar till Nordic Travel Sverige AB för tjänster som inte fullgörs som en följd av Nordic Travel Sverige AB:s obestånd. Observera att detta inte innebär någon återbetalning om den berörda tjänsteleverantören hamnar på obestånd.

Mer information om skydd vid obestånd, läs mer på vår hemsida:
https://nordictravel.se/paketresor/

1. BOKNING
Vi tar emot bokningar via webb och på plats fram. Ospecificerade förbetalda biljetter med öppen avgångstid gäller i mån av plats och inlöses mot biljett vid respektive hållplats.

2. PRISER
Priserna i prislistan är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.
Vi reserverar oss för ändringar betingade av pris- och kursförändringar utanför vårt inflytande efter detta datum.

3. NÄR BLIR MIN BOKNING BINDANDE?
Köpet/bokningen blir bindande för dig så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av säljaren. Dessa villkor gäller från det ögonblicket oavsett om du betalat arrangemanget helt, delvis eller inte alls.
Om produkterna bokas hos återförsäljare kan andra boknings- och betalningsvillkor tillämpas. Var noga med att kontrollera villkoren.

4. VAD, NÄR OCH HUR SKA JAG BETALA?
Både via telefon och online betalar du enligt villkoren vid bokningstillfället och endast med kreditkort. För att skydda och kryptera dina kreditkortsuppgifter när de genomgår vårt system använder vi oss av ”Secure Socket Layer ”-teknik (SSL). Vänligen observera att vid särskilda pris- och specialerbjudanden finns det ibland ingen möjlighet till återbetalning.

5. AVBESTÄLLNING/ÄNDRING
Vid bokning med kombination av olika produktkategorier är det alltid den hårdaste avboknings- och ändringsregeln som gäller. Om du vill granska, ändra eller avboka din bokning följer du instruktionerna, som står i e-postbekräftelsen.

Avbokning och ändring av biljetter
Köpta och betalda biljetter är ej möjliga att ändra. Vid avbokning är avbokningskostnaden 100% (ingen återbetalning), om inget annat anges i bokningsbekräftelsen.  Se din bokningsbekräftelse du mottagit vid bokningstillfället för mer information om din bokning och dina bokningsvillkor.
Har du frågor eller behöver mer information, vänligen kontakta info@toursthlm.com

Vid inställda turer får kunden meddelande vad som gäller för bokade biljetter.

Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Nordic Travel fastställd avbeställningsavgift på 600 kr. Ej använda biljetter och liknande måste återsändas snarast.

6. REKLAMATION
Ev. klagomål skall framföras till ansvarig för produkten eller dennes ombud så snart som möjligt. Får Ni inte rättelse av problemen, så kontakta Nordic Travel per telefon +46 411 558725 eller e-post info@nordictravel.se

Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar produkt leverantören på plats. Lämnar Ni arrangemanget utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation. Ev. anspråk på kompensation skall vara Nordic Travel skriftligen tillhanda senast 30 dagar efter resans slut.

7. INTEGRITETSPOLICY
Nordic Travel i Sverige AB (”NT”) behandlar personuppgifter som du lämnar till oss. Personuppgifter som kommer att behandlas inkluderar, men är inte begränsat till, namn, födelsedatum, kön, adress, e-postadress och telefonnummer. Vi kan även komma att behandla uppgifter som registreras i samband med beställning, t ex ålder, önskemål om specialkost. Personuppgifterna lämnar du själv i samband med beställning av arrangemang, skapande av konton eller andra tjänster på webben eller per telefon.

Läs mer om hur vi samlar in, använder, behandlar och skyddar dina personuppgifter i vårt arbete, här:
https://nordictravel.se/integritetspolicy/