Bokningsvillkor

Bokningsvillkor

Kompletterande resevillkor till SRFs villkor för Nordic Travel i Sverige AB, Hamntorget 2 ,Box 163, 271 24 Ystad

1. Priserna är angivna i svenska kronor utom där annat särskilt anges.

2. Bokningen blir bindande så snart den bekräftats muntligt eller skriftligt av bokningsstället. Vid betalning med kreditkort ska totalbeloppet vara betalt vid bokningstillfälle

3. Avbeställningskostnader: Tosselilla biljetter är ej avbokningsbara eller återbetalningsbara. Köpt biljett kan ej heller ändras mot rabatterad biljett.

4. Kan resan inte utnyttjas av skäl, som är giltiga enligt SRFs resevillkor, återbetalas hela bokningsbeloppet med avdrag för en av Norden Resor fastställd avbeställningsavgift på 200 kr.

5. Resenären frigörs inte från betalningsansvar, även om han/hon på grund av force majeure (krig, atom- och naturkatastrofer eller liknande) blir förhindrad att utnyttja resan.

6. Teknisk arrangör är Nordic Travel i Sverige AB.

7. För samtliga bokningar gäller SRF Resevillkor [1]

8. Reklamation. Ev. klagomål skall framföras till Tosselilla Sommarland så snart som möjligt. Reklamationsrätten är förlorad, om Ni inte meddelar Tosselilla Sommarland på plats. Lämnar Ni arrangören utan att arrangören haft rimlig tid att lösa problemet mister Ni er rätt till kompensation.